Under the surface of the sea of clouds and of the river of time and everyday life, new stories are born about animals, plants and a country full of life. Even the smallest and most humble of these stories and their carriers are asking for their spot under the sun - and they have every right to do so. Slovak nature is a mixture of various animals and plants, river valleys and mountain forests, lowlands and mountain ranges. Nowhere else in Central Europe can we find so many primeval relicts and big predators as in Slovak Carpathians. In these forests, we can experience how other places in Europe used to look like long time ago... Let‘s set off for a journey full of discoveries and let’s peek into the secrets of a country we think we know well.


Pod hladinou mora oblakov, rieky času aj každodennosti, každý deň znova a znova sa zobúdzajú a rodia nové príbehy ľudí , zvierat, rastlín, aj neživej, no života plnej krajiny. Aj ten najmenší a najskromnejší z týchto príbehov a jeho nositeľov si pýtajú svoje miesto na slnku – a právom. Príroda Slovenska je pestrou zmesou rôznorodých zvierat a rastlín, údolí riek a horských lesov, nížin a hôr. Nikde inde v strednej Európe neexistuje toľko pralesových reliktov, a veľkých dravcov ako tu v slovenských Karpatoch. V týchto vzácnych lesoch môžeme zažiť, ako to kedysi aj inde v Európe vyzeralo... Vydajme sa na cestu plnú objavov a nahliadnime do tajov krajiny, o ktorej sme všetci presvedčení, že ju dôverne poznáme.


dramaturg: Robert Valovič

komentár načítal: Matej Landl

hudba: Peter Machajdík

hudbu nahral: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Floraleda Sacchi

dirigent: Mario Košík

hudobný režisér: Emil Nižňanský

zvukový majster: Pavel Hanzel

produkcia nahrávky: Irena Lányiová

zvuk: Oliver Görtz

mix zvuku: Peter "Zvonec" Monček

farebné korekcie a grafika: Patrick Plischke, Stephan Berthold, Gabriel Weigl

strih: Stephan Berthold

manažér výroby: Tibor Horváth, Melanie Haft, Tomáš Hulík

vedúci výrobného štábu: Romana Stašová Vargová, RTVS, Udo A. Zimmermann, BR, Christine Peters, ARTE, Gabriele Conze, WDR

producent: Melanie Haft, Jan Haft, Tomas Hulik

šéfdramaturg dokumentu a vzdelávania: Miroslava Tomaníková, Alexandra Gunišová-Ševčíková

asistent kamery: Felix Pustal, Maximilian Kölbl, Johannes Aman

letecké zábery: Stefan Urban, Stanislav Gužák

kamera: Tomáš Hulík, Jan Haft, Martin Beňo, Johannes Berger, Stephan Krasser, Miloš Majda, Norbert Sommer, Vladimír Šifra, Kay Ziesenhenne námet,

scenár a réžia: Jan Haft, Tomáš Hulík

vyrobili: ARTpoint, Nautilusfilm v spolupráci s RTVS, BR, ARTE, WDR


Awards / Ocenenia filmu

Cena divákov, Vysoké hory Nitra, 2015

Čestné uznanie poroty, Medzinárodný festival horských filmov, Poprad, 2015

Najlepší strih, Greenscreen, Nemecko, 2015

Špeciálna cena poroty, Naturvision, Nemecko, 2015