"If I should decide between truth and beauty, I would choose beauty. It is truer than the truth itself, my guide told me, when we started the journey. I went to look for it. A bit indecisive, but still – across Slovakia. My task was to listen and to hear. To look and to see. Just watch. Don’t be afraid to listen. Don’t be afraid to watch. A look inside is deeper than an intellectual look from the outside. If I should choose between truth and beauty, I would choose beauty. It is truer than the truth itself..."


"Keby som mal voliť medzi pravdou a krásou, volil by som krásu. Je pravdivejšia, než pravda sama ... Vybral som sa ju hľadať. Troška nerozhodne, ale predsa – naprieč Slovenskom. Mojou úlohou bolo načúvať a počuť. Pozerať sa a vidieť. Stačí sa pozerať. Nebáť sa počúvať. Nebáť sa vidieť. Pohľad dovnútra je hlbší ako intelektuálny pohľad zvonka. Keby som mal voliť medzi pravdou a krásou, volil by som krásu. Je pravdivejšia, než pravda sama..."

námet: Tomáš Hulík, Mikuláš Michelčík

scenár: Tomáš Hulík

dramaturg: Robert Valovič

komentár: Silvester Lavrík

komentár čítal: Peter Rúfus

zvuková postprodukcia: studio dolina - Miroslav Masica, Norbert Bóka

hudba: Peter Machajdík

hudobníci: Jozef Lupták, Mládežnícky orchester Jána Pöschla pod vedením Anity Mirossayovej, Floraleda Sacchi, Piero Salvatori, Milan Paľa, Icarus Quartet, Ľubomír Párička, Mayuko Kida Takine

strih, color grading: Robert Baxa

obrazová postprodukcia : AVI Studio

vedúca výrobného štábu za STV: Radoslava Blizniaková

vedúci výrobného štábu za ARTpoint: Tomáš Hulík

kamera: Gabriel Lipták, Braňo Molnár, Vladimír Šifra

helicam: Stanislav Gužák

hlavná kamera: Tomáš Hulík

manažérka výroby za STV: Dagmar Malinovská

producent za ARTpoint: Tomáš Hulík

réžia: Tomáš Hulík


Ocenenia filmu:

1. cena v kategórii TV dokumentárny a publicistický film, TOURFILM 2012, Karlove Vary

Cena divákov, Vysoké hory Nitra, Nitra 2012