The head shining with gold, penetrating amber eyes, claws, sharp and dangerous, noble look...  The golden eagle… Flying in circles above his hunting grounds, his wings spanning almost two metres, with his winglets open wide.. charming and elegant... it is quite obvious why the golden eagle is considered the „king of the sky“... We will lead the audience to the land of the golden eagle, „the king of the sky“. The extreme high-speed recordings (up to 1000 fps) demonstrate the skill and speed with which the eagle moves in the air. The audience will get acquianted with the details of his life. Accelerated shots will show the lifecycle of mushrooms and beautiful flowers. The observer will marvel at the diversity of the life in the forest and meadows through time-lapse recordings shot in the kingdom of the golden eagle, king of the sky.


Zlato žiariaca hlava, prenikavo bystrý zrak jeho jantárových očí, ostré a nebezpečné pazúry, majestátny vzhľad... Orol skalný... Krúži nad svojím revírom na krídlach s rozpätím skoro dvoch metrov, s doširoka roztiahnutými letkami... elegancia a pôvab...Je ľahké pochopiť prečo je orol skalný stále vnímaný ako „kráľ nebies“...Divákov zavedieme a predstavíme im končiny kráľa hôr orla skalného. Extrémne vysokorýchlostné nahrávky ( až 1000 fps) ukazujú obratnosť a rýchlosť s akou sa orol skalný pohybuje vo vzduchu. Divákov zoznámime detailne s jeho životom. Ukážeme v zrýchlených záberoch aj životný cyklus húb a atraktívnych rastlín. Umožníme divákovi žasnúť nad rozmanitosťou života v lese a na lúkach atraktívnou formou časozberných záberov v ríši kráľa nebies – orla skalného.

námet: Tomáš Hulík

scenár: Jan Haft, Tomáš Hulík

kamera: Johannes Berger, Jan Haft, Tomáš Hulík, Stephan Krasser, Miloš Majda, Norbert Sommer, Kay Ziesenhenne

asistent kamery: Johannes Aman, Maximilian Kölbl

letecké zábery: Stefan Urban

strih: Stephan Berthold

farebné korekcie:Patrick Plischke, Stephan Berthold, Gabriel Weigl

hudba: Peter Machajdík

hudbu nahral: Milan Paľa

zvuk: Oliver Görtz, Peter "Zvonec" Monček

komentár čítal: Matej Landl

odborná spolupráca: Ulrich Brendel

dramaturgia: Robert Valovič

produkcia Melanie Haft, Jan Haft, Tomas Hulik

réžia: Jan Haft, Tomáš Hulík

spolupráca: Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Ján Hoľma, Jozef Chavko, Viera Kacerová, Dušan Karaska, Pavol Majko, Ladislav Šimák, Igor Šurina

poďakovanie: Národný park Malá Fatra, Národný Park Veľká Fatra, Národný park Vysoké Tatry, Nationalpark Berchtesgaden, Ochrana dravcov na Slovensku, RVZ Štamberskí, Palo Babic, Martin Beňo, Štefan Bernolák, Milan Boroš, Martin Dočár, Rudo Gáblik, Thomas Henjes, Peter Janotík, Dáša Majdová, Erika Majdová, Miloš Majda ml., Alojz Marček, Jaroslav Michalec, Fedor Ondrej, Karol Plávka, Lucas Pitsch,Ivan Podhorec, Ralph Sturm,Silvia Šaranová, František Štamberský, Ján Štefanica, Michal Tréger, Vladimír Trulík, Miroslav Vavro, Jaroslav Velička, Anton Žitniak, Peter Žitniak vyrobili: ARTpoint, Nautilusfilm v splupráci s WDR, ARTE, RTVS